Roleko

top

Roleko - O ROL-EKO Sp. z o.o.

Strona 1 z 2  > >>

TOP 5

O ROL-EKO Sp. z o.o.

ROL-EKO jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczęła swoją działalność w marcu 1989 roku w Warszawie. Firma została założona przez grupę naukowców związanych ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz prywatnych przedsiębiorców zainteresowanych propagowaniem idei rolnictwa proekologicznego.

W skład Spółki wchodzą: Agro-Ekologiczne Biuro Konsultingowe Zakład Przetwórstwa Spożywczego w Milanówku Ogrodnicze Biuro Promocyjne Przedmiotem działalności konsultingowej ROL-EKO jest:

Modernizujemy także zarządzanie i finansowanie gospodarstw oraz programujemy restrukturalizację i prywatyzację przedsiębiorstw ogrodniczych. Spółka zatrudnia 15 pracowników i współpracuje z gronem ekspertów polskich i zagranicznych. Nasi wpółpracownicy związani są z uczelniami rolniczymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, jak banki, biura prawne, instytuty naukowe itp. W miarę potrzeby, dla realizacji poszczególnych projektów, zatrudniamy ekspertów, zarówno z kraju jak i z zagranicy. ROL-EKO zajmuje się także handlem produktami żywnościowymi, w tym żywnością ekologiczną.

Eksportujemy żywnością ekologiczną oznaczoną symbolem "ECO". W tym zakresie współpracujemy z międzynarodową grupą firm skupioną w fundacji Good Food Foundation z siedzibą oraz z firmą ARIZA w Holandii.

ROL-EKO jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego IFOAM oraz Polskiej Unii Rolnictwa Ekologicznego PURE, a także Miedzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania IOBC. Jako firma konsultingowa jesteśmy zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Biura Unii Europejskiej.