Strona główna

Dear Sirs,

This year, we have the 30th anniversary of the establishment of the company ROL-EKO sp. z o.o.

I especially thank all Polish growers who have trusted us and contributed to the company’s 30 years of existence. Together, we have made the vegetables, fruits and flowers produced in Poland safe for the consumer and contributed to the fact that the production methods do not pose a threat the environment.

I would like to thank all our partners from Austria, Belgium, Denmark, Holland, Germany, Switzerland and Italy for many years of cooperation in transferring knowledge, solutions and modern methods of production of vegetables, fruits and ornamental plants.

I would also like to express my gratitude to all research centers in Poland and abroad, trade partners, trade press and all those with whom ROL-EKO has been cooperating during the past three decades.

This jubilee would not have been possible without the participation of a special person who is no longer with us, dr hab. Andrzej Bednarek, professor of the Warsaw University of Live Sciences – SGGW. It was he and his team that disseminated modern production methods and programs modeled on highly-developed countries, namely the system of farming in which technical and biological progress is used in cultivation, fertilization and protection of plants in a harmonious way.

I wish you all many joint successes in the coming years.

Halina Bednarek

Szanowni Państwo,

W tym roku mamy 30 rocznicę powstania firmy
ROL-EKO Sp. z o.o.

Szczególnie dziękuję wszystkim polskim ogrodnikom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i przyczynili się do 30 lat istnienia firmy. Wspólnym wysiłkiem sprawiliśmy, że warzywa, owoce i kwiaty produkowane w Polsce są bezpieczne dla konsumenta a metody produkcji nie zagrażają środowisku.

Serdecznie dziękuję wszystkim naszym Partnerom z Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Włoch za wieloletnią współpracę w przekazywaniu wiedzy, rozwiązań i nowoczesnych metod w produkcji warzyw, owoców i roślin ozdobnych.

Dziękuję wszystkim ośrodkom naukowym w Polsce i za granicą, partnerom handlowym, prasie branżowej oraz wszystkim tym, z którymi ROL-EKO współpracowało w przeciągu tych trzech dekad.

Nie byłoby tego jubileuszu gdyby nie udział szczególnej osoby, której już z nami nie ma dr hab. Andrzeja Bednarka – profesora SGGW. To on wraz z zespołem rozpowszechniał na wzór krajów wysokorozwiniętych nowoczesne programy i metody produkcji, czyli taki system gospodarowania, w którym w sposób harmonijny wykorzystuje się postęp techniczny i biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin.

Wiele wspólnych sukcesów w nadchodzących latach.

Halina Bednarek

TOP 3 Sierpień 2020

Płyn do usuwania cieniowania i dyfuzji

Płyn zapobiegający skraplaniu

Płyn do mycia szklarni