Pozostałe produkty dla szklarni

GS 4

Tradycyjne środki czyszczące zawierają fluorowodór, którego opary są bardzo szkodliwe. GS-4 nie zawiera fluorowodoru i rzeczywiście nie wydziela oparów. Dlatego GS-4 jest bezpieczniejszy dla ludzi i upraw. GS-4 jest środkiem do czyszczenia szyb, przeznaczonym specjalnie do stosowania w ogrodnictwie szklarniowym. Sadza, kurz, rdza i materiały organiczne są szybko usuwane. Zalety odpowiedni do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz szklarni nie powoduje chropowatości szkła nie zawiera fluorowodorów i dlatego jest bezpieczniejszy dla ludzi i środowiska Sposób użycia W zależności od ilości zanieczyszczeń na szkle, jedną część środka GS-4 należy rozcieńczyć w 5 do 20 częściach czystej wody. Tak sporządzony roztwór GS-4 należy nanosić na czyszczone powierzchnie w formie drobnokroplistego oprysku. Gdy skończy się działanie preparatu, spłukać dużą ilością wody. Nigdy nie wolno dopuścić do zaschnięcia produktu na szkle. Po rozcieńczeniu w stosunku 1:10, 200 litrów roztworu środka wystarczy do rozpylenia na 10000 metrach kwadratowych powierzchni. GS-4 jest dostępny w 10- i 25-litrowych pojemnikach. Bezpieczeństwo i środowisko UWAGA: Nie stosować na uprawach wrażliwych na fluorki Nie stosować na szkle innym niż szklarniowe Nie stosować na specjalnych rodzajach szkła ani na szkle powlekanym W przypadku szkła hartowanego, należy wykonać test na jednym panelu szklanym od wewnątrz i na zewnątrz Nie wylewać płynu do zbiornika wody W razie wątpliwości, należy się skontaktować z firmą Mardenkro Środowisko Prawidłowe stosowanie GS-4 zapewnia całkowite przekształcenie dwufluorku amonu w sześciofluorokrzemian amonu. Powstały krzemian, wchodzi w reakcję z substancjami zawartymi w glebie, tworząc związki występujące w niej naturalnie.

GS 4 Xtra

Gromadzenie się zanieczyszczeń, takich jak sadza, kurz, rdza i materiały organiczne, powoduje zmniejszenie ilości światła przepuszczanego przez szkło. GS-4 Xtra skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia. Ponadto nie zawiera fluorowodoru i rzeczywiście nie wydziela oparów. Zalety dwukrotnie skoncentrowany, zatem bardziej wydajny w użyciu odpowiedni do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz szklarni nie powoduje chropowatości szkła nie zawiera fluorowodorów i dlatego bezpieczniejszy dla ludzi i środowiska Sposób użycia Rozcieńczyć GS-4 Xtra w czystej wodzie w proporcji zależnej od stopnia zanieczyszczenia szkła. Niewielkie zanieczyszczenie: 1 litr GS-4 Xtra na 40 litrów wody; 2 puszki GS-4 Xtra na hektar Duże zanieczyszczenie: 1 litr GS-4 Xtra na 20 litrów wody; 4 puszki GS-4 Xtra na hektar Stosując odpowiedni sprzęt natryskujący, równomiernie rozprowadzić GS-4 Xtra na szybie. Pozostawić preparat do namoczenia zanieczyszczeń, ale nigdy nie czekać na jego wyschnięcie na szybie, aby uniknąć jej uszkodzenia. Bardzo dokładnie spłukać szybę czystą wodą. Użyty sprzęt natryskujący należy wypłukać wodą. GS-4 Xtra jest dostępny w 25-litrowych pojemnikach.

PipePaint

Farba PipePaint jest biała i dlatego doskonale odbija światło wewnątrz szklarni, co ma pozytywny wpływ na wzrost roślin. Stosowanie produktu jest łatwe, niezależnie od malowania nim nowych rur lub nakładania kolejnych warstw farby na rury już pomalowane. Zalety doskonałe pokrycie, szybkie wysychanie i nieizolacyjna biała warstwa farby farba na bazie wody nieszkodliwa dla upraw nie wytwarza oparów i dlatego jest bezpieczniejsza dla ludzi i środowiska odpowiednia do bezpośredniego stosowania na materiałach niepoddanych obróbce oszczędza energię: eliminuje potrzebę zwiększania temperatury wewnątrz szklarni po nałożeniu farby odporna na ścieranie Sposób użycia Z powierzchni przeznaczonej do malowania usunąć warstwy rdzy i zanieczyszczeń. Zawartość jednego hoboka o pojemności 16 litrów wystarczy do pomalowania około 1200 metrów rur grzewczych (o średnicy 5 cm). PipePaint należy nakładać rękawicą malarską lub wałkiem malarskim. Zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy podczas nakładania Pipepaint temperatura wody w rurach wynosi od 35 do 45oC. Zazwyczaj wystarczy jedna warstwa farby.

AntiCondens

Skropliny powstające na akrylanie, poliwęglanie i wewnątrz tuneli foliowych są uciążliwe. Wszystkie połączone kropelki mogą spowodować utratę do 25% światła! Ponadto skropliny mogą być przyczyną pojawienia się szarej pleśni na uprawach. AntiCondens zapewnia rozwiązanie. Po wyschnięciu, produkt tworzy warstwę, która zapobiega powstawaniu kropli. Wynik: od tej pory żadnych skroplin. Zalety odpowiednia do stosowania na wyrobach z akrylanu, poliwęglanu i wewnątrz tuneli foliowych przylega do niemal wszystkich rodzajów folii z tworzywa sztucznego na bazie wody i bezpieczna w użyciu łatwa do mieszania z wodą wytrzymała w użyciu: po nałożeniu AntiCondens będzie działać przez cały sezon Sposób użycia AntiCondens należy nakładać na czystą, suchą powierzchnię, wolną od innych substancji. Na jeden hektar, zmieszać 60 litrów AntiCondens w około 1000 litrów czystej wody. AntiCondens należy stosować rozpylając go począwszy od rynny do grzbietu dachu, aby zapewnić właściwe zwilżenie folii. Po zastosowaniu, należy odczekać do bardzo dokładnego wyschnięcia powierzchni pokrytej warstwą środka. Suszenie można przyspieszyć stosując dokładną wentylację tuneli. Prawidłowo nałożony AntiCondens pozostanie skuteczny przez cały sezon. AntiCondens jest dostępny w 5- i 25-litrowych pojemnikach.

COOL-FX

Latem, przy ciepłej pogodzie, temperatura dachów może przekroczyć nawet 70° C. Podobne nagrzanie dachu powoduje wzrost temperatury w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio pod nim. Poprzez naniesienie powłoki izolacyjnej Cool-FX na powierzchnię dachu znaczna część promieniowania słonecznego zostaje odbita. Powierzchnie dachowe pokryte powłoką Cool-FX mogą być nawet od 40°C chłodniejsze od powierzchni dachowych nią nie pokrytych. Temperatura wnętrz może okazać się w efekcie nawet o 7° C niższa, co prowadzi również do zaoszczędzenia poważnej ilości energii. Cool-FX ściera się równomiernie z upływem czasu, dzięki czemu kolor dachu powraca do pierwotnego odcienia, gwarantując optymalne wchłanianie ciepła w miesiącach zimowych. Cool-fx został opracowany między innymi dla poniższych zastosowań: Hale przemysłowe oraz magazyny (galwanizowane, metalowe). Papa i dachy żwirowe budynków handlowousługowych oraz biurowych Okna dachowe